Художник,Дизайнер
Част от галерия " DiL ", в която има над 80 картини .Галерията е собственост на Дилян Дочев-DiL и е разположена в дома му.
Град Ловеч,ул"Хан Крум" 60 -А /Гаров площад/
При проявен интерес ,всеки клиент може директно да се свърже с автора без никакви притеснения.
Освен с  наличните картини,Дилян Дочев-DiL  може да Ви бъде полезен като  ПОРЪЧКОВ ЖИВОПИСЕЦ.
Диапазона на поръчките :
Картина по Ваша тема,Ваши размери
Репродукция от Класическата живопис
Портрети
Шаржове
Икони
Илюстрации
Оформление на книги/вкл.и на корица/
Рекламен дизайн
Афиш
Ръчно рисувани копринени шалове
За контакти :
Телефон :  0899510587     Е-mail:  dilbg@ yahoo.com   Skype: dildali   5500 Ловеч   ул"Хан Крум"60 А,гаров прощад
Що се отнася до цените,те се уговарят по споразумение между двете страни.

Part of the Gallery "DiL ".More than 80 paintings/oil art/
Dilyan Dochev-DiL works demand/by orders/ :
1.Pictures on your topic
2.Reproductions
3.Portraits
4.Caricatures/cartoons/
5.Icons
6.Illustrations
7.Layout of Books/including cover/
8.Posters
9.Напd painted silk scarves
Уебсайт в alle.bg